सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ अब नेपालले आफै नाप्ने भारत र चीनको नाप फरक

सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ अब नेपालले आफै नाप्ने  भारत र चीनको नाप फरक  सर्वोच्च शिखर … Continue reading सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ अब नेपालले आफै नाप्ने भारत र चीनको नाप फरक